Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

the strokes → Reptilia → Julian Casablancas [4/6]

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamusiic musiic

April 23 2015

2930 c97c 390
Reposted fromt1rrathee t1rrathee viaPawelS PawelS

March 16 2015

4582 0239 390

March 05 2015

7250 11e0 390
"I feel very comfortable with the way I look, and I feel very comfortable with the kind of confusion that it creates in people’s minds." -Brian Molko
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabrzoskvinia brzoskvinia

January 01 2015

ticktock
5479 c1c9 390

December 17 2014

1306 3422 390
Reposted fromfirebends firebends viabrzoskvinia brzoskvinia

December 09 2014

ticktock
2016 f981 390

October 06 2014

ticktock
5208 9313 390
Reposted frompawesomeness pawesomeness viajustmess justmess

August 27 2014

ticktock
5929 f239 390
Reposted fromaknatazs aknatazs viacukierek cukierek

August 22 2014

ticktock
6283 3f61 390
Reposted fromMlleEni MlleEni viabrzoskvinia brzoskvinia

August 17 2014

ticktock
ticktock
1701 f3bb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaodulekkocurek odulekkocurek
ticktock
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża, zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaodulekkocurek odulekkocurek

August 08 2014

ticktock

Erotyk dla następcy

Bohdan Urbankowski
   I

   Przeprowadź ją przez pokój
   niby ścieżką wśród lasu
   na stole
   zapal różę
   dobrą jak nocna lampka

   Potem
   rozbieraj ją delikatnie
   z obronnych gorsetów
   z zaciśnięcia rąk
   drżenia ramion ...
   Otul szeptem.

   A jeśli kiedyś
   wybiegnie nagle z pokoju
   biegnij za nią
   nie pozwól
   ukryj jej twarz
   w swych wielkich rękach
   mów słowa
   dużo słów
   te wszystkie
   których ja zapomniałem
   których się wstydziłem

   Proszę cię
   ty
   którego nienawidzę
   który przyjdziesz po mnie
   by z jej drobnych piersi
   zdrapać ślady mych rąk
   rozchylić jej kolana
   proszę cię
   bądź dla niej dobry

   II

   Nie wiesz
   że będziesz kochał mnie
   że powie ci słowa
   wypróbowane ze mną
   że w jej włosach
   poczujesz mój oddech
   na jej brzuchu
   napotkasz nocą
   moje ręce

   I jeśli czasem
   wciągając cię w siebie
   aż do zachłyśnięcia
   pomyli nasz imiona -
   nie myśl o mnie z nienawiścią

   to ja
   uczyłem ją jak dziecko
   nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał
   to ja
   czasem jeszcze mówię do ciebie
   wtedy
   myślałem
   że mówię tylko do niej

   III

   Twój cień w jej oczach
   to mój cień

   jej głos pełen niepokoju
   to mój głos

   gdy ona cofa się z lękiem
   ja powracam
   pamiętaj

   na każde twoje słowo
   zbyt ostre

   na każdy gest
   nie dość szczery
   ja powracam
   pamiętaj

   I jeśli kiedyś sama
   zapłacze nocą
   nie wchodź do jej pokoju
   już ja
   będę przy niej

Erotyk dla następcy - Bohdan Urbankowski

May 27 2014

9594 b943 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaoll oll
ticktock
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
ticktock
2919 0bc8 390
Reposted fromlovelove lovelove viarevalie revalie

April 15 2014

ticktock
ticktock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl